Psychoterapeuta vs pacjent: dwie [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 9 opinii.

Psycho­tera­peuta vs pac­jent: dwie łodzie bez ste­ru, jed­na z am­bicją by­cia sterem.

Ame­lia

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2018, 08:56

psycho­tera­peuta raczej jest tchnieniem (wiat­rem), ster zaw­sze po­zos­ta­je w rękach klienta
(pac­jent przychodzi do le­karza, psycho­tera­peuta [zwyk­le] nie jest lekarzem) 

Le­karza psychiatrę i pac­jenta różni tyl­ko to, że ten pier­wszy może po pra­cy wrócić do do­mu. ;)
To, co się dzieje w ludzkiej głowie jest bar­dzo cieka­we, przy wielu do­leg­li­wościach, cho­robach, wa­dach naszego [...] — czytaj całość

A ja tam znam świet­ne­go psycho­loga :-D 

nie jest lek­ko
no i wa­ga prob­le­mu spora
pozdrawiam 

jeśli poz­wo­lisz ade­la, coś z życia wzięte
w lis­to­padzie ubiegłego ro­ku uczes­tniczyłam w kur­sie pro­wadzo­nym przez fan­tastyczną młodą osobę
opo­wie­działa nam swoją his­to­rię. kil­ka lat wcześniej wpadła w praw­dzi­wy dołek, jej związek się rozpadł, [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]