przyszła kopnęła mnie w kosmate [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 16 opinii.

przyszła
kopnęła mnie w kos­ma­te doopsko
i rzekła:
- mi­siek, wsta­waj!

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 marca 2018, 22:36

Jak możesz.. Bru­tusie?... :P:D
Miłego wie­czo­ru. :)) 

I dob­rze zro­biła, Michuuu ;) 

To po­syłam Ci słoneczko, niech top­nieją lo­dy. :)
To­bie jeszcze mil­sze­go. :)) 

To i ja raz jeszcze wiosen­jieb­poz­dra­wiam choc u mnie swiat po­pud­ro­wany jeszcze na biało.
Miłego po­połud­nia wszystkim 

Wiem, wiem... tyl­ko trze­ba uważać... żeby nie jeść żółte­go. :P
Miłego dnia. :)) 

Bo widzisz, sta­ra mak­sy­ma mówi: chcesz pomóc wiośnie? - jedz śnieg :D

Ser­deczności raz jeszcze :) 

Yes­tem w szo­ku, ta­ki tu ruch na wiosnę. :))

Adnachiel,
Wios­na już ok­le­pana od sa­mego ra­na, będzie co­raz ciep­lej. :D
Ty to się znasz... na miśkach. ;)
Wza­jem­nie. :))

Iw­cia, ja piszę bar­dzo pros­to, niektórzy twier­dzą, że [...] — czytaj całość

Mi­rek, po­win­niśmy jed­nak uwzględniać pop­rawność po­lityczną i nie mówić tłus­te, lecz puszys­te :P 
Na miśkach się nie znasz? :) 

słuchaj Mi­siek jak się uma­wiasz na wa­gary to cze­mu jeszcze Cię tu nie ma hah;)P????? 

Kos­ma­te? Do­tychczas obo­wiązy­wała dok­try­na o tłus­tym! :) Wpływ pro­rocze­go pon­ty­fika­tu Pa­pieża Fran­ciszka od­cisnął się pięknie w Two­jej myśli. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]