Przyszła do mnie myśl Trzasnęła [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 2 opinie.

Przyszła do mnie myśl
Trzasnęła w pysk
Rzu­ciła mną o ziemię...

Zmieniła życie

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 listopada 2010, 18:30

... no, no, no... ja­kaś har­da ta myśl... by­le tyl­ko nie postąpiła jak w tej sta­rej piosence...

;-)

"o półno­cy się zja­wili
ja­cyś dwaj cy­wili
Mor­dy pod­ra­pane,
Włosy jak ba­dyli.
Nic ni­komu nie mówi­li,
Ino w mor­dy bi­li
I bal zakończyli," 

Bo cza­sem wys­tar­czy kil­ka słów - wszys­tko sta­je przed ocza­mi i bez py­tania zaczy­na kreować...
Ka­siu, ta­kie trzaśnięcie w pysk ko­jarzy mi się z opa­mięta­niem, niekiedy go pot­rze­ba, żeby coś so­bie uświado­mić, bez te­go żad­na zmiana by nie nastąpiła...
Trzaśnięcie o ziemię w pe­wien sposób może sym­bo­lizo­wać upa­dek, ważne żeby się szyb­ko podnieść...

I chy­ba tyl­ko od naszych do­tychcza­sowych czynów za­leży jak przyj­miemy przyjście tej myśli...

Poz­dra­wiam ciepluchno 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huaquero

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:58har.monic sko­men­to­wał tek­st kogut za­piał i obudził [...]

dzisiaj, 17:26JaiTy do­dał no­wy tek­st Próżne ga­danie

dzisiaj, 17:03JaiTy sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 17:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st Kim dla Ciebie jes­tem?

dzisiaj, 15:51rastanatusia sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:39Persiasty sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:36Persiasty sko­men­to­wał tek­st Jestem pew­ny, że zos­ta­wiłem [...]

dzisiaj, 15:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Erotyczny sen Mi­rosława

dzisiaj, 15:22róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 15:20róż li­la sko­men­to­wał tek­st język (nie)miec­ki