silvershadow __
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 22:09

noce są zbyt krótkie
chyba, że spędzamy je samotnie