Przydługie rozważania kończą się [...] – Akte

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Akte — zgromadziliśmy 1 opinia.

Przydługie roz­ważania kończą się dla niektórych na krótkiej pa­mięci.

myśl
zebrała 104 fiszki • 1 czerwca 2011, 23:15

By­wa, że gu­bimy się w roz­myśla­niach i to, co przed chwilą było jas­ne i przej­rzys­te, gmat­wa się bądź w ogóle tym­cza­sowo pa­ruje z pamięci...
:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huaquero

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia