Przydałaby się osoba, która [...] – thesmaaajl

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest thesmaaajl — zgromadziliśmy 2 opinie.

Przy­dałaby się oso­ba, która wcis­kałaby en­ter za mnie, pod­czas gdy ja wpat­ruję się bez­czyn­nie zas­ta­nawiając się, czy to ma sens.

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 czerwca 2011, 14:30

a ja mam dosłow­nie tak sa­mo, nieus­tanne za­dawa­nie so­bie py­tań: czy to ma sens? czy to coś zmieni? czy się nie wygłupię? czy się nie ośmieszę? i tak bez końca, tak ciągle mar­nu­je się set­ki szans...

Poz­dra­wiam i życzę wielu po­rywających chwil:D 

Ha-ha-ha...Ja mam od­wrot­nie :):) naj­pierw ...."en­ter" a później... kon­ster­nacja, że..."po­leciało", że na­pisa­nego słowa nie cofnę. Cza­sami le­piej chwilkę po­myśleć, nie trze­ba się później tłumaczyć :):):)
Poz­dra­wiam Julka

p.s następnym ra­zem daj znać...ja się nie za­waham, na­cisnę :):) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julka 10

Użytkownicy
S T U
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]