Przez tyle lat zadaje [...] – ....ktoś....

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ....ktoś.... — zgromadziliśmy 6 opinii.

Przez ty­le lat za­daje so­bie jed­no py­tanie. Gdzie jest ta boz­ka18, i ten sens.

( Ci którzy pa­miętają)

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2015, 01:48

a bo ni­by po co miałby kto­kol­wiek to umieć i przed czym się z te­go rozliczać? 

I mnie szlag tra­fił. Ja już na­wet pi­sać nie umiem. 

i gdzie ten ktoś się podział 

Kiedyś to były faj­ne cza­sy. Te­raz nie bar­dzo jest po co wracać 

a była taka
a to w ber­li­nie o nią pytają? 

Na­reszcie wróciłeś! :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk