Przez całe dzieciństwo mama [...] – Paulina_Ksiezniczka1997

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Paulina_Ksiezniczka1997 — zgromadziliśmy 1 opinia.

Przez całe dzieciństwo ma­ma uczyła mnie jak na­leży zacho­wywać się, gdy w do­mu są goście, których nie lu­bię. W końcu po wielu la­tach zro­zumiałam co miała na myśli, mówiąc mi, że mam sie­dzieć i dob­rze wyglądać. Te­raz wiem, że choć w myślach mogę wyob­rażać so­bie ich w płomieniach, twarz ma wy­rażać spokój. Tak chy­ba wygląda cały świat. Na twarzy spokój, a w myślach zbrod­nie zag­rożone na­wet dożywo­ciem.

myśl • 12 listopada 2016, 18:11

gdy­bym za za­bicie smo­ka miał żądać od króla podzięki
zrzekłbym się króles­twa, by­le uciec od Twej pi­sar­skiej ręki 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aforystokrata

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:34Cris sko­men­to­wał tek­st ... wielu wo­li [...]

dzisiaj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:27danioł sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.