Przez całe dzieciństwo mama [...] – Paulina_Ksiezniczka1997

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Paulina_Ksiezniczka1997 — zgromadziliśmy 1 opinia.

Przez całe dzieciństwo ma­ma uczyła mnie jak na­leży zacho­wywać się, gdy w do­mu są goście, których nie lu­bię. W końcu po wielu la­tach zro­zumiałam co miała na myśli, mówiąc mi, że mam sie­dzieć i dob­rze wyglądać. Te­raz wiem, że choć w myślach mogę wyob­rażać so­bie ich w płomieniach, twarz ma wy­rażać spokój. Tak chy­ba wygląda cały świat. Na twarzy spokój, a w myślach zbrod­nie zag­rożone na­wet dożywo­ciem.

myśl • 12 listopada 2016, 18:11

gdy­bym za za­bicie smo­ka miał żądać od króla podzięki
zrzekłbym się króles­twa, by­le uciec od Twej pi­sar­skiej ręki 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aforystokrata

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]