Przeważnie bywa tak; czego chcemy [...] – Cris

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cris — zgromadziliśmy 7 opinii.

Prze­ważnie by­wa tak;
cze­go chce­my -
te­go brak...


Krys­ty­na A. Sz.
17.09.2018r.

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 września 2018, 03:29

Yes­tem też, choć myśl do­tyczy większych wartości...
w dzi­siej­szym za­biega­nym świecie, ludziom co­raz częściej brak zdro­wia, z cza­sem niestety...
Poz­dra­wiam :) 

Ach te pożąda­nie i niena­syce­nie... ;)
Chcieć te­go, co jest - praw­dzi­wa sztu­ka. :)
Poz­dra­wiam. :)) 

Dziękuję Wam ser­decznie za od­wie­dzi­ny i słowa...poz­dra­wiam :) 

Zazwyczaj...

Faj­ne :-))) 

Jak coś ma­my, to te­go już nie pożąda­my ;)
Pozdrawiam 

Nio raczej Cris...ale z dru­giej stro­ny, jest ja­kiś cel :)
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy