zorro4 damian
 21 sierpnia 2021 roku, godz. 2:41

dobro dobrem

zło karą

i inne przyjemności życia