Prześpij się ze swoją [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 13 opinii.

Prześpij się ze swoją nadzieją raz jeszcze, nim ją stra­cisz..

myśl dnia z 5 lipca 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 3 lipca 2017, 21:04

Prześpij się, to po mo­jemu jest módl się za nią, dop­re­cyzuj ją i wyjdź do niej, nie licz na cud, spróbuj coś zro­bić, żeby łat­wiej Twoją nadziei było prze­kuć się w stan szczęścia, te­go które­go oczekujesz. 

Z nadzieją war­to za­sypiać i z nią się budzić.
Dzięki za Waszą obecność.
Ela, dla Ciebie szczególne serdeczności 

Nadzieja tak jak marze­nia, al­bo się spełni al­bo nie. Tak jak marze­nia le­piej ją mieć...

Uścis­ki ser­deczne :-))) 

hehe 

Tak jak na­pisałem, wiara, nadzieja i miłość są bar­dzo chwyt­li­we, zwłaszcza w połącze­niu ze smut­kiem, tęsknotą, stratą, zat­ra­ceniem i tym po­dob­nych . Ludzie lu­bią pieścić i ce­leb­ro­wać swo­je klęski, tracą tym sa­mym z po­la widze­nia spokój, szczęście, i tracąc szansę na dru­giego człowieka w miłości. 

A mi miło jeszcze bar­dziej, że do mnie wciąż, niez­mien­nie zaglądasz, by zos­tać dob­re słowo.
Myśl jest bar­dzo sta­ra, cieszę się, że tu się od­na­lazła.
Tu nig­dy nie było beznadziejnie.. 

Miło Cię TU widzieć!;) Brawo! 

Też chwytliwe. 

To jest świetne!;) 

Quuur­czee, dlacze­go tyl­ko raz? :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]