Prześpij się ze swoją [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 13 opinii.

Prześpij się ze swoją nadzieją raz jeszcze, nim ją stra­cisz..

myśl dnia z 5 lipca 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 3 lipca 2017, 21:04

Prześpij się, to po mo­jemu jest módl się za nią, dop­re­cyzuj ją i wyjdź do niej, nie licz na cud, spróbuj coś zro­bić, żeby łat­wiej Twoją nadziei było prze­kuć się w stan szczęścia, te­go które­go oczekujesz. 

Z nadzieją war­to za­sypiać i z nią się budzić.
Dzięki za Waszą obecność.
Ela, dla Ciebie szczególne serdeczności 

Nadzieja tak jak marze­nia, al­bo się spełni al­bo nie. Tak jak marze­nia le­piej ją mieć...

Uścis­ki ser­deczne :-))) 

hehe 

Tak jak na­pisałem, wiara, nadzieja i miłość są bar­dzo chwyt­li­we, zwłaszcza w połącze­niu ze smut­kiem, tęsknotą, stratą, zat­ra­ceniem i tym po­dob­nych . Ludzie lu­bią pieścić i ce­leb­ro­wać swo­je klęski, tracą tym sa­mym z po­la widze­nia spokój, szczęście, i tracąc szansę na dru­giego człowieka w miłości. 

A mi miło jeszcze bar­dziej, że do mnie wciąż, niez­mien­nie zaglądasz, by zos­tać dob­re słowo.
Myśl jest bar­dzo sta­ra, cieszę się, że tu się od­na­lazła.
Tu nig­dy nie było beznadziejnie.. 

Miło Cię TU widzieć!;) Brawo! 

Też chwytliwe. 

To jest świetne!;) 

Quuur­czee, dlacze­go tyl­ko raz? :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 20:14Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 20:08Felicity For­now do­dał no­wy tek­st Życie jest kruche jak [...]

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?