Przed każdym człowiekiem, niezależnie [...] – Pina92

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pina92 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Przed każdym człowiekiem, nieza­leżnie od te­go gdzie się urodził, ja­kie przeszko­dy stanęły mu na drodze i co mu się w trak­cie życie przyt­ra­fia, stoją roz­maite możli­wości, a wszel­kie og­ra­nicze­nia są tyl­ko gdzieś w głowie. Og­romną sztuką jest nau­czyć się owe og­ra­nicze­nie po­kony­wać. I cza­sami pot­rze­ba ko­goś, kto po­każe nam ile w is­to­cie jes­teśmy war­ci, bo sa­mi, sku­pieni na tym cze­go nie możemy mieć i do­konać, w łat­wy sposób możemy prze­gapić to co po­siada­my, możemy po­siadać al­bo cze­go do­konać.

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2015, 15:01

słusznie, każdy z nas pot­rze­buje mądre­go przewodnika 

Bar­dzo mądra myśl
Spo­koj­ne­go
poz­dra­wiam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:58har.monic sko­men­to­wał tek­st kogut za­piał i obudził [...]

dzisiaj, 17:26JaiTy do­dał no­wy tek­st Próżne ga­danie

dzisiaj, 17:03JaiTy sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 17:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st Kim dla Ciebie jes­tem?

dzisiaj, 15:51rastanatusia sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:39Persiasty sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:36Persiasty sko­men­to­wał tek­st Jestem pew­ny, że zos­ta­wiłem [...]

dzisiaj, 15:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Erotyczny sen Mi­rosława

dzisiaj, 15:22róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 15:20róż li­la sko­men­to­wał tek­st język (nie)miec­ki