Proste zasady; żeby przechodzić [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 8 opinii.

Pros­te zasady;
żeby przechodzić na zielo­nym świet­le są tak sa­mo wpa­jane jak to;
że cho­ry idzie do le­karza by go wy­leczył.
Nic bar­dziej myl­ne­go.
Nic bar­dziej kłam­li­wego, jeszcze człowiek nie wy­myślił

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2018, 20:06

O, już go zapomnialam. 

Sie od Wdecha nauczyłaś? 

ale konieczne 

To nie etyczne 

po co tam ba­rany wy­syłać,
wys­tar­czy że tu srają gdzie po­pad­nie,
Wy­kas­tro­wać i spa­lić żywcem 

We ra­kiete i do kosmosa 

nie, nie mu­sisz ja to wiem a co z resztą baranów? 

Pióro to Ty nie wiesz ze za zielon sie przechodzi dla pi­nuen­dzy i doktór tak chce za­robic a przy okaz­ji rek­la­muje białum far­be. To jo Cie musze uczyc ta­kich rzeczt Pióro??! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse