Proste zasady; żeby przechodzić [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 8 opinii.

Pros­te zasady;
żeby przechodzić na zielo­nym świet­le są tak sa­mo wpa­jane jak to;
że cho­ry idzie do le­karza by go wy­leczył.
Nic bar­dziej myl­ne­go.
Nic bar­dziej kłam­li­wego, jeszcze człowiek nie wy­myślił

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2018, 20:06

O, już go zapomnialam. 

Sie od Wdecha nauczyłaś? 

ale konieczne 

To nie etyczne 

po co tam ba­rany wy­syłać,
wys­tar­czy że tu srają gdzie po­pad­nie,
Wy­kas­tro­wać i spa­lić żywcem 

We ra­kiete i do kosmosa 

nie, nie mu­sisz ja to wiem a co z resztą baranów? 

Pióro to Ty nie wiesz ze za zielon sie przechodzi dla pi­nuen­dzy i doktór tak chce za­robic a przy okaz­ji rek­la­muje białum far­be. To jo Cie musze uczyc ta­kich rzeczt Pióro??! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

dzisiaj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

dzisiaj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

dzisiaj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 18:46Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]