prawdziwie grzesznemu bliżej boga [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 9 opinii.

praw­dzi­wie grzeszne­mu bliżej bo­ga niż rze­komo święte­mu

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 19:00

Dobranoc. 

poz­dra­wiam więc 

Zaw­sze on wy­biera, ale nie zaw­sze się do te­go przyznaje. 

o ile to on wybiera 

To Twój wybór, każdy może wyb­rać inaczej. 

myślę, że jeżeli to czu­jesz, sta­rasz się nie grzeszyć 

Wielu tak to widzi i grzeszy do wo­li. :) 

al­bo na szyję :) 

Czar­na ow­ca bar­dziej rzu­ca się na­wet Bo­gu w oczy 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

sprajtka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]