prawdziwie grzesznemu bliżej boga [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 9 opinii.

praw­dzi­wie grzeszne­mu bliżej bo­ga niż rze­komo święte­mu

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 18:00

Dobranoc. 

poz­dra­wiam więc 

Zaw­sze on wy­biera, ale nie zaw­sze się do te­go przyznaje. 

o ile to on wybiera 

To Twój wybór, każdy może wyb­rać inaczej. 

myślę, że jeżeli to czu­jesz, sta­rasz się nie grzeszyć 

Wielu tak to widzi i grzeszy do wo­li. :) 

al­bo na szyję :) 

Czar­na ow­ca bar­dziej rzu­ca się na­wet Bo­gu w oczy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]