prawdziwie grzesznemu bliżej boga [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 9 opinii.

praw­dzi­wie grzeszne­mu bliżej bo­ga niż rze­komo święte­mu

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 18:00

Dobranoc. 

poz­dra­wiam więc 

Zaw­sze on wy­biera, ale nie zaw­sze się do te­go przyznaje. 

o ile to on wybiera 

To Twój wybór, każdy może wyb­rać inaczej. 

myślę, że jeżeli to czu­jesz, sta­rasz się nie grzeszyć 

Wielu tak to widzi i grzeszy do wo­li. :) 

al­bo na szyję :) 

Czar­na ow­ca bar­dziej rzu­ca się na­wet Bo­gu w oczy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło