prawdziwie grzesznemu bliżej boga [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 9 opinii.

praw­dzi­wie grzeszne­mu bliżej bo­ga niż rze­komo święte­mu

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 19:00

Dobranoc. 

poz­dra­wiam więc 

Zaw­sze on wy­biera, ale nie zaw­sze się do te­go przyznaje. 

o ile to on wybiera 

To Twój wybór, każdy może wyb­rać inaczej. 

myślę, że jeżeli to czu­jesz, sta­rasz się nie grzeszyć 

Wielu tak to widzi i grzeszy do wo­li. :) 

al­bo na szyję :) 

Czar­na ow­ca bar­dziej rzu­ca się na­wet Bo­gu w oczy 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

sprajtka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]