prawdziwie grzesznemu bliżej boga [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 9 opinii.

praw­dzi­wie grzeszne­mu bliżej bo­ga niż rze­komo święte­mu

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 18:00

Dobranoc. 

poz­dra­wiam więc 

Zaw­sze on wy­biera, ale nie zaw­sze się do te­go przyznaje. 

o ile to on wybiera 

To Twój wybór, każdy może wyb­rać inaczej. 

myślę, że jeżeli to czu­jesz, sta­rasz się nie grzeszyć 

Wielu tak to widzi i grzeszy do wo­li. :) 

al­bo na szyję :) 

Czar­na ow­ca bar­dziej rzu­ca się na­wet Bo­gu w oczy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]