Prawdziwe wyzwanie to czekanie. – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 10 opinii.

Praw­dzi­we wyz­wa­nie to cze­kanie.

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2019, 18:30

Przep­raszam cie ale zasnęłam. Ta­ka nuda. 

prze­cież szyb­ka śmierć jest dobra 

Wszys­tko co na­pisałeś jest złe.
I czerń i jo­gur­ty.pro­wadzą do szyb­kiej śmierci. 

mam czar­ny pas w cze­kaniu to dla mnie na­tural­ne jak jogurty 

Hmmmmmmm to znaczy jak? 

hmmmm zaw­sze ma­my inaczej 

Cały czas :) 

Oszu­kujesz. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Cały czas :) 

Czy Ty się uśmie­chasz?
Faj­ne. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]