Prawdziwe sukcesy to sukcesy [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 4 opinie.

Praw­dzi­we suk­ce­sy to suk­ce­sy od­noszo­ne w ciszy, bez wrza­wy, blas­ku ref­lektorów. Każdy in­ny suk­ces jest bar­dziej przeg­raną niż suk­ce­sem, więcej, jest klęską, niewol­nic­twem, ut­ratą sa­mego siebie... pyr­ru­sowym zwycięstwem.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 09:44

praw­dzi­we suk­ce­sy od­noszą się same 

Niełat­wo jest uchro­nić suk­ces przed kradzieżą... 

poniekąd 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:19Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.