Prawdziwe sukcesy to sukcesy [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 4 opinie.

Praw­dzi­we suk­ce­sy to suk­ce­sy od­noszo­ne w ciszy, bez wrza­wy, blas­ku ref­lektorów. Każdy in­ny suk­ces jest bar­dziej przeg­raną niż suk­ce­sem, więcej, jest klęską, niewol­nic­twem, ut­ratą sa­mego siebie... pyr­ru­sowym zwycięstwem.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 09:44

praw­dzi­we suk­ce­sy od­noszą się same 

Niełat­wo jest uchro­nić suk­ces przed kradzieżą... 

poniekąd 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

dzisiaj, 00:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]