Prawdziwe sukcesy to sukcesy [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 4 opinie.

Praw­dzi­we suk­ce­sy to suk­ce­sy od­noszo­ne w ciszy, bez wrza­wy, blas­ku ref­lektorów. Każdy in­ny suk­ces jest bar­dziej przeg­raną niż suk­ce­sem, więcej, jest klęską, niewol­nic­twem, ut­ratą sa­mego siebie... pyr­ru­sowym zwycięstwem.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 09:44

praw­dzi­we suk­ce­sy od­noszą się same 

Niełat­wo jest uchro­nić suk­ces przed kradzieżą... 

poniekąd 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]