Prawdziwe skrzydła rosną w [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Praw­dzi­we skrzydła rosną w ciszy.

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 października 2017, 13:57

faj­nie złapa­na myśl , faj­nie do mnie prze­mawia :) 

Tak, tyl­ko Si.si je słyszy. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Czy ja tu muszę pi­sać, że uwiel­biam ta­kie myśli? :) 
Dziękuję, że ta­kie us­krzyd­lo­ne tek­sty na­dal tu powstają. 

I niosą ku słońcu, które tym ra­zem nicze­go nie to­pi :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu