prawda jest tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

praw­da jest tam gdzie boisz się zjrzeć

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 marca 2019, 20:34

każde zda­nie może być "puzzlem" prawdy 

Ja bym po­wie­dział że szu­kamy jej przez całe życie w bar­dzo wielu miej­scach także tam gdzie boimy się zaj­rzeć by­wa ja­kiś puzzel z których składa się P.R.A.W.D.A. 

Sor­rki, po­myliłem tekst.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Zmieniłeś tek­st, żeby mój ko­men­tarz był bez sen­su?
Ale tek­stu to nie pop­ra­wiło.
Poz­dra­wiam. :) 

coś w tym jest 

Czy­li nie ma praw­dy o mnie... ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]