prawda jest tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

praw­da jest tam gdzie boisz się zjrzeć

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 marca 2019, 21:34

każde zda­nie może być "puzzlem" prawdy 

Ja bym po­wie­dział że szu­kamy jej przez całe życie w bar­dzo wielu miej­scach także tam gdzie boimy się zaj­rzeć by­wa ja­kiś puzzel z których składa się P.R.A.W.D.A. 

Sor­rki, po­myliłem tekst.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Zmieniłeś tek­st, żeby mój ko­men­tarz był bez sen­su?
Ale tek­stu to nie pop­ra­wiło.
Poz­dra­wiam. :) 

coś w tym jest 

Czy­li nie ma praw­dy o mnie... ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi