Pozytywne myślenie, jest jak [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 8 opinii.

Po­zytyw­ne myśle­nie, jest jak dob­ry prze­wod­nik,
zaw­sze pop­ro­wadzi od­po­wied­nim szla­kiem.

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 marca 2015, 09:40

Hmm... W gra­nicach rozsądku :) 

A jed­nak, to półprze­wod­nik zro­bił zaw­rotną ka­rierę. ;)
Fajne.
Poz­dra­wiam. :) 

szko­da, że dużo łat­wiej przychodzi "up­ra­wiać" pe­symizm :-) Onej­ko, myśl zna­koni­ta ;-) 

Masz rację:) 

fakt ;) 
poz­dra­wiam ;) 

a na­wet jak nieodpowiednim
to na pew­no - bez żalu ;)) 

zda­je się, że po­zytyw­ne myśle­nie, to naj­lep­szy dro­gow­skaz :)
bar­dzo za, miłego dnia :) 

dokład­nie, na­wet doskonały...
poz­dra­wiam Onej­ko :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]