Hares Grzesiek
 14 września 2020 roku, godz. 21:15

Otóż to!
Z dołami nie warto się zadawać :)