powinienem milczeć zawsze wtedy, [...] – _nomercy_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest _nomercy_ — zgromadziliśmy 5 opinii.

po­winienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, kiedy nie byłem pe­wien otaczającej mnie ciszy.

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 kwietnia 2017, 22:52

parę lat minęło...
jak mogę Ci to udo­wod­nić? ;) 

Cisza poz­wa­la mi ob­serwo­wać treść świado­mości. Lu­bię tą błogość, która wy­cisza myśli.

A tak ogólnie ogol­nie: umysł jest mnóstwem myśli. Myśli pow­stają je­dynie dla­tego, że jest myśli­ciel. Myśli­ciel to ego, które ja­ko poszu­kiwa­ne, auto­matycznie znika. 

większości na myśl to przychodzi po czasie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]