powinienem milczeć zawsze wtedy, [...] – _nomercy_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest _nomercy_ — zgromadziliśmy 5 opinii.

po­winienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, kiedy nie byłem pe­wien otaczającej mnie ciszy.

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 kwietnia 2017, 22:52

parę lat minęło...
jak mogę Ci to udo­wod­nić? ;) 

Cisza poz­wa­la mi ob­serwo­wać treść świado­mości. Lu­bię tą błogość, która wy­cisza myśli.

A tak ogólnie ogol­nie: umysł jest mnóstwem myśli. Myśli pow­stają je­dynie dla­tego, że jest myśli­ciel. Myśli­ciel to ego, które ja­ko poszu­kiwa­ne, auto­matycznie znika. 

większości na myśl to przychodzi po czasie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:34$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:32$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st góru

dzisiaj, 19:16Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:12Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek przes­ta­je is­tnieć gdy [...]

dzisiaj, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądź, posłuchaj jak głośno [...]

dzisiaj, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak pan­cerz, [...]

dzisiaj, 19:07Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Brak miłoścu to jak [...]