12 lutego 2020 roku, godz. 19:10  5,7°C

Powiedzieć - zdrowy fast food, to jest to samo, co powiedzieć - wierny facet?

MLbG Michał
 12 lutego 2020 roku, godz. 21:16

Nie, to jak powiedzieć - mądra blondynka 😉
PS. Kobiety są bardziej niewierne. Czekam na ripostę. 😇