Powiedz człowiekowi że czegoś [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 8 opinii.

Po­wiedz człowieko­wi że cze­goś nie ma, co mają in­ni, a uczy­nisz go nie­szczęśli­wym

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2018, 22:35

do­myśliłam się, myślałam o zdro­wiu, urodzie, roz­mia­rze butów ha ha i zda­nie mam iden­tyczne :P 

To nie jest myśl o materializmie 

Ja nie mam wiele, ale nig­dy mnie to nie unie­szczęśli­wiało :P 

Po­każ mi człowieka, a znajdę w nim :P 

he he nieko­nie­cznie, nie każdego 

U każde­go coś ta­kiego się znajdzie 

Które­mu człowieko­wi i że nie ma cze­go co którzy in­ni nie mają? 

Chy­ba że... chodzi o AIDS, czy no­wotwór?... ;)
Dobre.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja