Ann. Anna
 19 sierpnia 2011 roku, godz. 00:34

I cierpliwoś.ci