16 lutego 2020 roku, godz. 15:28  10,9°C

Posiadamy sens życia?

sprajtka Ala
 16 lutego 2020 roku, godz. 15:54

Posiadamy siebie, a tam możesz doszukiwać się wszystkiego...