Poruszam się z prędkością [...] – AmbitnyMiś

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AmbitnyMiś — zgromadziliśmy 2 opinie.

Po­ruszam się z prędkością trzys­tu ty­sięcy myśli na se­kundę
I cieszę się z możli­wości . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 czerwca 2010, 02:25

Na­wet jeśli przy ta­kiej prędkości ja­kość wy­nika z rachun­ku praw­do­podo­bieństwa - to i tak liczą się możli­wości , każda możli­wość jest inną drogą, ścieżką, drzwiami do przejścia, więc im więcej możli­wości widzisz tym większe praw­do­podo­bieństwo świadon­me­go wy­selek­cjo­nowa­nia dob­rej ja­kości (sa­mo)reali­zac­ji ...
pozdro 

im­po­nująca prędkość, lecz tak nap­rawdę czy ilość jest ważniej­sza od jakości?
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]