Porównanie topoli i sosny [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 20 opinii.

Porówna­nie to­poli i sos­ny jest niepo­ważne gdyż każda inną ma na­turę.
To­pola po­ważna i smukła, cicho w ucho szep­cze, drob­nym lis­tkiem smy­ra.
Sos­na zgięta, ni w bólu ni w ukłonie, za­pachem odurza ale igłę wbić pot­ra­fi.

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2018, 18:24

tez to czu­lam, uciekaj czesc 

Są, na każdy dzień in­ny ko­lor. ;)
Muszę uciekać.
Bar­dzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ok. Ja dżemu też nie cier­pie ten jazz to piek­ne stan­darty ame­rykańskie na żywo. Mu­zyka na żywo zaw­sze inaczej sma­kuje.
Da­leko? sa­molo­tow nie ma? 

Mnie przep­raszać za nic nie trze­ba :)
Abyśmy tyl­ko ta­kie błędy po­pełniali, mo­ja dro­ga.

ale, faj­nie się do te­go na­wiązu­je, nie powiem... 

Pod­stępna. :))
Dzięki za pro­pozycję, ale za da­leko mie­szkam... przyk­ro mi... 

Nie. Chodzi mi o kon­cert ba żywo. ?
Jak bedzie. Niczym nie rzucam 

Nie mam wstrętu do dżezu, al­bo jazzu, jak wo­lisz.
Chętnie rzucę uchem. :) 

Nie. Jak piek­nie gra to nic nie ma znacze­nia. Ma­my ta­kiego młode­go trab­karza na Śląsku, urodą nie grzeszy ale ma ta­lent jest Wy­bit­ny. Byłam na kon­cercie. Chcesz posłuchać? To big band jezzowy. 

A mu­zyk mu­si być qudłaty? :)) 

Po­pel­niłam chy­ba błąd przepraszam.
Gdy le­ci mu­zyka nie pat­rze czy mu­zyk jest łysy. Sor­ry Viola 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]