... Poraniony przez życie, [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 33 opinie.

... Po­raniony przez życie, niczym niedźwiedź szczu­ty przez łowców, zaszył sie w głębię os­toi swej sa­mot­ności... Bał się że, w oślepłej bólem ob­ro­nie, może po­kaleczyć i przy­jaciół... Pot­rze­bował od­na­leźć, w sa­mym so­bie, tę siłę która poz­wa­la na, cho­ciaż nikły, us­miech dla nich...

myśl
zebrała 139 fiszek • 4 czerwca 2010, 19:12

Ale ko­niec końców, nie­dzwiedz, zwa­ny Ir­racją, wyszedł ze swo­jej gaw­ry i wrócił. Zac­nie to, bo mi­siowa na­tura ta­ka, że jak sił po śnie zi­mowym na­bie­rze, to i na wiosnę wychy­nie z ja­my a ry­ki je­go, zno­wu będą się niosły po cy­tatach... Yyy, znaczy, lasach...
:) 

Wra­caj Waćpan!!!!! 

... jak to?! 

Ideal­nie to ująłeś... 

poraniony...sile
po­raniony ...sile
poraniony...sile
............ ... SILE!! 

Świet­ne ;) 

Pier­wszy sort! Bar­dzo plas­tyczny opis -mo­men­talnie podział na moją wyob­raźnię. Tak trzymać! 

Czy u ciebie ok.? tak tyl­ko pytam.
Pozdrawiam 

Ir­racjo! I znów znikłeś? Tak niebiańsko dob­rze czy­ta mi sie Two­je myśli , eeh! :* poz­dra­wiam :* 

Każdy pot­rze­buje od­poczyn­ku, by nab­rać sił na dal­sze zma­ganie się z rzeczywistością...

Pozdr:):) 

literacka

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]