Politycy to takie prze-kupki, [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 3 opinie.

Po­lity­cy to ta­kie prze-kup­ki, będą kłamać choćby mieli się "pos­rać", aby dob­rze się sprze­dać...

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 maja 2019, 15:44

a wyborcy?

Ciebie py­tam, boś mądrą ko­bietą jest

wal­nij coś o wyborcach 

Niestety.
Poz­dra­wiam :)) 

Wiado­mo :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

PetroBlues

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]