Pokaż mi swojego idola, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 26 opinii.

Po­każ mi swo­jego ido­la, a po­wiem ci kim będziesz.

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2018, 11:03

Nieko­nie­cznie, Ko­per­nik była ko­bietą, to i Shrek może... ;) 

Shrek - mis­ja za­kończy się niepo­wodze­niem, jes­tem ko­bietą :) 

Nic nie wiesz i nicze­go nie po­wiesz. Ido­le się rodzą, ob­rastają w sadło, w łaj­no, starzeją się, umierają...
Ludzie zmieniają swoich ido­li częściej, niż par­tnerów, a to po­dob­no jest częstsze od zmiany... ręka­wiczek... ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

nie mam ido­la...chy­ba jes­tem ni­kim :) 

pi­nokio - będziesz facetem 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:55silvershadow do­dał no­wy tek­st (nie)równanie ser­ca

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek