poeta ma wpływ na [...] – $$ many

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest $$ many — zgromadziliśmy 10 opinii.

poeta ma wpływ na źródło poezji
nie morze

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2018, 15:01

Cza­sami ma też wpływ na morze, ale może te­go nie wie­dzieć, a in­nym ra­zem tyl­ko myśli, że może. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

ludzi mało 

wróciłem
gra­pię się po plecach
tu­taj nic się nie dzieje
ad­mi­nis­tra­tor obi­ja się 

gra barz słowna 

możliwe
grab w og­rodzie og­ra­bi mnie z garba
idę 

stań pod gra­bem, po­dob­no wyciąga
graby
ręce które leczą 

chy­ba garb co­raz cięższy 

dlaczego 

ple­cy mnie dzi­siaj bolą 

często bijące po oczach 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]