poeta ma wpływ na [...] – $$ many

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest $$ many — zgromadziliśmy 10 opinii.

poeta ma wpływ na źródło poezji
nie morze

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2018, 15:01

Cza­sami ma też wpływ na morze, ale może te­go nie wie­dzieć, a in­nym ra­zem tyl­ko myśli, że może. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

ludzi mało 

wróciłem
gra­pię się po plecach
tu­taj nic się nie dzieje
ad­mi­nis­tra­tor obi­ja się 

gra barz słowna 

możliwe
grab w og­rodzie og­ra­bi mnie z garba
idę 

stań pod gra­bem, po­dob­no wyciąga
graby
ręce które leczą 

chy­ba garb co­raz cięższy 

dlaczego 

ple­cy mnie dzi­siaj bolą 

często bijące po oczach 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

dzisiaj, 00:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]