Poeci często nie zdają [...] – scorpion

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest scorpion — zgromadziliśmy 5 opinii.

Poeci często nie zdają so­bie spra­wy, ja­ki wpływ mają na ludzi. Dla­tego są równie niebez­pie­czni, co pot­rzeb­ni.

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2013, 13:50

ha­ha ;] 

O wlas­nie. tra­fione w sed­no ;] te­raz przyk­la­dy tych pot­rzeb­nych prosze ;] 

Dob­ra myśl...

Poz­dra­wiam :) 

Dobre.
Myśl chwalę, nie brodę. :D
Poz­dra­wiam. :) 

to Ci się udało, ko­men­tarz zbędny :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Papużka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]