*** Pod warstwą pięknych słów [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 8 opinii.

***

Pod war­stwą pięknych słów kry­je się zep­su­ta pes­tka .

8.1.2018
Malusia_035Odtwórz

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 stycznia 2018, 09:23

Dziękuję Wam wszys­tkim za zat­rzy­manie się pod myślą :) jest mi bar­dzo miło :)

~ Li­la z za­sady pod brzyd­ki­mi już daw­no buszują ro­baki ;)
~ Yes­tem znam kil­ka zep­su­tych pes­tek ;) Cieszę się [...] — czytaj całość

To do­wodzi is­tnieniu ska­mieniałości w miej­scu serca.
Ale by­wają i ta­kie przy­pad­ki. Nieuleczal­ne :)
Poz­dra­wiam ser­decznie :)) 

Pes­tki zwyk­le są wyjątko­wo od­porne na zep­su­cie. ;)
Ale ro­zumiem intencję.
Miłego po­połud­nia. :)) 

Oj by­wa i tak, zaz­wyczaj trze­ba doświad­czyć by uwie­rzyć...poz­dra­wiam Ma­lusia :)) 

Pes­tkę na pe­let i szu­kać owoców, ale tak so­bie myślę, że fakt miąższ i pes­tka muszą być smaczne, żeby wy­dać piękne następne po­kole­nia. Pozdrawiam. 

nies­te­ty to praw­da Malusiu 

na­wet częśto 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:19yestem sko­men­to­wał tek­st Będąc dziec­kiem wie­rzysz, że [...]

dzisiaj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Uważaj ! na­wet murzyn w [...]