11 sierpnia 2019 roku, godz. 22:24

poczucie istnienia zdradza brak bytu

sprajtka Alice
 12 sierpnia 2019 roku, godz. 4:42

Od bytu do odbytu...