Po co sobie malować [...] – Szczery_Człowiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Szczery_Człowiek — zgromadziliśmy 5 opinii.

Po co so­bie ma­lować świat sko­ro wszys­tko kiedyś wyb­laknie...

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 sierpnia 2017, 23:53

Aby cie­szyć się chwilą 

... aby wy­korzys­tać far­by, da­ne nam... no i co ro­bić, cze­kając na śmierć?...

;-) 

Wszys­tko co na­biera barw po pew­nym cza­sie je traci. 

z cza­sem wszys­tko na­biera barw

nie bądź pe­symistą, to bez sensu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]