Po co sobie malować [...] – Szczery_Człowiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Szczery_Człowiek — zgromadziliśmy 5 opinii.

Po co so­bie ma­lować świat sko­ro wszys­tko kiedyś wyb­laknie...

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 sierpnia 2017, 23:53

Aby cie­szyć się chwilą 

... aby wy­korzys­tać far­by, da­ne nam... no i co ro­bić, cze­kając na śmierć?...

;-) 

Wszys­tko co na­biera barw po pew­nym cza­sie je traci. 

z cza­sem wszys­tko na­biera barw

nie bądź pe­symistą, to bez sensu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]