Joan40
 3 marca 2020 roku, godz. 7:19

Podobno na górze często drogi się rozchodzą