piekło jest tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 13 opinii.

piekło jest tam gdzie boisz się zaj­rzeć

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2018, 12:45

prędzej lęk, a lęka­my się te­go cze­go nie zna­my, a nie poz­na­jemy, bo lęka­my się, że nas zmieni

jak­byśmy w ogóle byli 

Cza­sem taak, a cza­sem strach to piekło. 

od te­go i dla­tego prze­cież tu jesteśmy 

moz­na so­bie przep­la­tac te fra­zesy w nieskonczonosc 

piekło to zło zaszcze­pione w nas grzechem pierworodnym,
pielęgno­wane w naszym su­mieniu , zak­wi­ta i przy­nosi owoce
ale codzien­nie za­lewa­ne dob­rem niszcze­je a na­wet po­win­no zgnić 

oj tam oj tam
da się
trza tam zejść
dro­ga do nieba pro­wadzi przez piekło 

w in­ne re/ajony 

i w in­nych wiec nie da sie da­leko zajsc 

piekło jest w tobie 

,, w piek­le pa­la glu­pa "...??? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Badylek

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]