piekło jest tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 14 opinii.

piekło jest tam gdzie boisz się zaj­rzeć

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2018, 12:45

Naj­gorzej jak wra­ca lęk, który był i który się w nas za­sie­dział jakby... 

prędzej lęk, a lęka­my się te­go cze­go nie zna­my, a nie poz­na­jemy, bo lęka­my się, że nas zmieni

jak­byśmy w ogóle byli 

Cza­sem taak, a cza­sem strach to piekło. 

od te­go i dla­tego prze­cież tu jesteśmy 

moz­na so­bie przep­la­tac te fra­zesy w nieskonczonosc 

piekło to zło zaszcze­pione w nas grzechem pierworodnym,
pielęgno­wane w naszym su­mieniu , zak­wi­ta i przy­nosi owoce
ale codzien­nie za­lewa­ne dob­rem niszcze­je a na­wet po­win­no zgnić 

oj tam oj tam
da się
trza tam zejść
dro­ga do nieba pro­wadzi przez piekło 

w in­ne re/ajony 

i w in­nych wiec nie da sie da­leko zajsc 

piekło jest w tobie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]