piekło jest tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 14 opinii.

piekło jest tam gdzie boisz się zaj­rzeć

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2018, 14:45

Naj­gorzej jak wra­ca lęk, który był i który się w nas za­sie­dział jakby... 

prędzej lęk, a lęka­my się te­go cze­go nie zna­my, a nie poz­na­jemy, bo lęka­my się, że nas zmieni

jak­byśmy w ogóle byli 

Cza­sem taak, a cza­sem strach to piekło. 

od te­go i dla­tego prze­cież tu jesteśmy 

piekło to zło zaszcze­pione w nas grzechem pierworodnym,
pielęgno­wane w naszym su­mieniu , zak­wi­ta i przy­nosi owoce
ale codzien­nie za­lewa­ne dob­rem niszcze­je a na­wet po­win­no zgnić 

oj tam oj tam
da się
trza tam zejść
dro­ga do nieba pro­wadzi przez piekło 

piekło jest w tobie 

,, w piek­le pa­la glu­pa "...??? 

U sąsiada, la­ta z siekiero... Da­joł zo­boczysz,? Jo sie boje. 

mówią
że ludzie bo­ja się te­go co nieznane 

zofija

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej