Patrzyła w jego szmaragdowo-zielone [...] – Anusiia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Anusiia — zgromadziliśmy 3 opinie.

Pat­rzyła w je­go szma­rag­do­wo-zielo­ne oczy i wie­działa, że już nig­dy nie po­kocha in­nych . Mi­mo to po­wie­działa "żegnaj". Wiel­ka łza po­toczyła się po jej bla­dym po­liczku, ale ona wie­działa, że wszys­tko się kiedyś kończy ...

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 lipca 2010, 18:46

Cy­tat opo­wiadający o mej za­kończo­nej już his­to­rii miłos­nej, jed­nak ja... nie spodziewałam się jej za­kończe­nia. Wra­cam do niego cały czas... 

Ta myśl jest ta­ka praw­dzi­wa i smutna... 

:( 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogdan Z

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]