Patrzyła w jego szmaragdowo-zielone [...] – Anusiia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Anusiia — zgromadziliśmy 3 opinie.

Pat­rzyła w je­go szma­rag­do­wo-zielo­ne oczy i wie­działa, że już nig­dy nie po­kocha in­nych . Mi­mo to po­wie­działa "żegnaj". Wiel­ka łza po­toczyła się po jej bla­dym po­liczku, ale ona wie­działa, że wszys­tko się kiedyś kończy ...

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 lipca 2010, 18:46

Cy­tat opo­wiadający o mej za­kończo­nej już his­to­rii miłos­nej, jed­nak ja... nie spodziewałam się jej za­kończe­nia. Wra­cam do niego cały czas... 

Ta myśl jest ta­ka praw­dzi­wa i smutna... 

:( 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogdan Z

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

dzisiaj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

dzisiaj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

dzisiaj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]

dzisiaj, 20:21yestem sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy