Patrzyła w dół wychylając [...] – untouchedgirl

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest untouchedgirl — zgromadziliśmy 2 opinie.

Pat­rzyła w dół wychy­lając się zza ba­rier­ki. Pod wiaduk­tem sa­mocho­dy pędziły po autos­tradzie jak sza­lone, je­den za drugim.
Jej życie za­raz znik­nie między kołami.
Zaczęła przechodzić na drugą stronę. Jej poczy­nania przer­wał krzyk:
- STÓJ!
Od­wróciła się. To był ON. Przyjaciel.
- Gdzie się wy­bierasz? - zapytał
- Do nieba - od­parła - tam jest wie­czne szczęście
- Tu też...
- Nie ma - przer­wała mu
Przyj­rzał jej się uważnie. Czy to dob­ry mo­ment, żeby po­wie­dzieć, co od daw­na leży mu na sercu?
- Chodź - wy­ciągnął rękę w jej stronę.
- Ale ja...
- Chodź - powtórzył spokojnie
Chwy­ciła je­go dłoń niepew­nie. Gdy po­deszła do niego bliżej, pogładził opuszka­mi palców jej po­liczki i pat­rząc głębo­ko w oczy powiedział:
- Po­myśl o tym jeszcze. Wiedz, że zaw­sze masz mnie, co­kol­wiek by się nie działo.
Spoj­rzała na niego smut­nym wzrokiem
- Nie smuć się, nie lu­bię, gdy jes­teś smut­na - kon­ty­nuował - ser­ce mi pęka, gdy tak pat­rzysz na mnie.
- To nie jest łatwe...
- Ale ja nie mówię że jest... Skar­bie, zaufaj mi. Jes­tem twój, jes­tem dla ciebie i zro­bię wszys­tko, żebyś była szczęśliwa.
- A niebo?
- Niebo może zaczekać
I odeszli w mil­cze­niu, trzy­mając się za ręce.
A niebo cze­kało.

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 grudnia 2009, 19:53

wie­czne hap­py endy. 

bleeee 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]