Patrzyła w dół wychylając [...] – untouchedgirl

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest untouchedgirl — zgromadziliśmy 2 opinie.

Pat­rzyła w dół wychy­lając się zza ba­rier­ki. Pod wiaduk­tem sa­mocho­dy pędziły po autos­tradzie jak sza­lone, je­den za drugim.
Jej życie za­raz znik­nie między kołami.
Zaczęła przechodzić na drugą stronę. Jej poczy­nania przer­wał krzyk:
- STÓJ!
Od­wróciła się. To był ON. Przyjaciel.
- Gdzie się wy­bierasz? - zapytał
- Do nieba - od­parła - tam jest wie­czne szczęście
- Tu też...
- Nie ma - przer­wała mu
Przyj­rzał jej się uważnie. Czy to dob­ry mo­ment, żeby po­wie­dzieć, co od daw­na leży mu na sercu?
- Chodź - wy­ciągnął rękę w jej stronę.
- Ale ja...
- Chodź - powtórzył spokojnie
Chwy­ciła je­go dłoń niepew­nie. Gdy po­deszła do niego bliżej, pogładził opuszka­mi palców jej po­liczki i pat­rząc głębo­ko w oczy powiedział:
- Po­myśl o tym jeszcze. Wiedz, że zaw­sze masz mnie, co­kol­wiek by się nie działo.
Spoj­rzała na niego smut­nym wzrokiem
- Nie smuć się, nie lu­bię, gdy jes­teś smut­na - kon­ty­nuował - ser­ce mi pęka, gdy tak pat­rzysz na mnie.
- To nie jest łatwe...
- Ale ja nie mówię że jest... Skar­bie, zaufaj mi. Jes­tem twój, jes­tem dla ciebie i zro­bię wszys­tko, żebyś była szczęśliwa.
- A niebo?
- Niebo może zaczekać
I odeszli w mil­cze­niu, trzy­mając się za ręce.
A niebo cze­kało.

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 grudnia 2009, 19:53

wie­czne hap­py endy. 

bleeee 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]