Patrząc w gwiazdy wbrew [...] – Kedar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kedar — zgromadziliśmy 3 opinie.

Pat­rząc w gwiaz­dy wbrew po­zorom, nie szu­kamy spraw bar­dzo od­ległych, a szu­kamy roz­wiązań dla tych naj­bliższych.

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2018, 23:01

Dziękuję za chwi­le ref­lek­sji po przeczy­taniu tych słów.
Pozdrawiam. 

Dzięki bar­dzo! Świet­nie ujęte, właśnie tak to działało, przed wieka­mi i działa na­dal :) tyl­ko kto te­raz jeszcze pat­rzy w gwiaz­dy, by zna­leźć co­kol­wiek? Pozdrawiam! 

trze­ba spoj­rzeć w niebo aby wie­dzieć gdzie się jest na ziemi (przeczy­tane i potwierdzone).
A Two­ja myśl super. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

silvershadow

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]