Patrząc w gwiazdy wbrew [...] – Kedar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kedar — zgromadziliśmy 3 opinie.

Pat­rząc w gwiaz­dy wbrew po­zorom, nie szu­kamy spraw bar­dzo od­ległych, a szu­kamy roz­wiązań dla tych naj­bliższych.

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2018, 23:01

Dziękuję za chwi­le ref­lek­sji po przeczy­taniu tych słów.
Pozdrawiam. 

Dzięki bar­dzo! Świet­nie ujęte, właśnie tak to działało, przed wieka­mi i działa na­dal :) tyl­ko kto te­raz jeszcze pat­rzy w gwiaz­dy, by zna­leźć co­kol­wiek? Pozdrawiam! 

trze­ba spoj­rzeć w niebo aby wie­dzieć gdzie się jest na ziemi (przeczy­tane i potwierdzone).
A Two­ja myśl super. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

silvershadow

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]