Patrząc w gwiazdy wbrew [...] – Kedar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kedar — zgromadziliśmy 3 opinie.

Pat­rząc w gwiaz­dy wbrew po­zorom, nie szu­kamy spraw bar­dzo od­ległych, a szu­kamy roz­wiązań dla tych naj­bliższych.

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 lipca 2018, 01:01

Dziękuję za chwi­le ref­lek­sji po przeczy­taniu tych słów.
Pozdrawiam. 

Dzięki bar­dzo! Świet­nie ujęte, właśnie tak to działało, przed wieka­mi i działa na­dal :) tyl­ko kto te­raz jeszcze pat­rzy w gwiaz­dy, by zna­leźć co­kol­wiek? Pozdrawiam! 

trze­ba spoj­rzeć w niebo aby wie­dzieć gdzie się jest na ziemi (przeczy­tane i potwierdzone).
A Two­ja myśl super. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

silvershadow

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej