Paradoks szczęścia Stajemy się szczęśliwsi [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 5 opinii.

Pa­radoks szczęścia

Sta­jemy się szczęśliw­si dając in­nym to, cze­go nam bra­kuje do by­cia szczęśli­wym, to cze­go nie ot­rzy­maliśmy od in­nych.

myśl dnia z 15 września 2017 roku
zebrała 65 fiszek • 11 maja 2011, 11:59

ja­kaś ta­ka na­pisa­na na ko­lanie ta myśl 

Dziękuję za ko­men­tarze :-) 

Sta­jemy się szczęśli­wi, gdy da­jemy miłość i dos­ta­jemy miłość - naj­lep­szy z kon­traktów ludzkich.Bar­dzo dra­matyczna Two­ja myśl. Myślę, że jed­nos­tron­ne da­wanie, to tyl­ko na­mias­tka by­cia jak­kolwiek szczęśli­wym. Na dłuższą metę żucie rze­mienia jedze­nia nie zastąpi, a jed­nos­tron­ne da­wanie , coś ta­kiego mi przypomina. 

cen­ne spos­trzeżenie. Doświad­czyłam i doświadczam.

Gra­tuluję wyróżnienia. :) 

Naj­częściej spo­tyka­ne wśród rodziców, którzy chcą dać dzieciństwo swoim dzieciom ta­kie, ja­kiego sa­mi nie mieli. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]