nicola-57 marianna
 14 sierpnia 2015 roku, godz. 19:05

Tak