Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wypowiadają [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 13 opinii.

Os­trożni mężczyźni słowo "kocham", wy­powiadają w cudzysłowie.

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2018, 09:11

Jeżeli mężczyz­na na da­rem­no mówi kocham, to cham. 

Bożen­ka wie, w końcu jest ko­bietą z pe­nisem. :D 

wsadzić, wyjąć - męska rzecz 

Dla jed­nych za­baw­ne, dla in­nych nieodpowiedzialne. 

Dob­re :-)))) 

No­body's per­fect... kto jest bez wi­ny nie­chaj pier­wszy rzu­ci... pu­der­niczką. :P:D ha ha 
Dob­ra­noc. :)) 

i pedały 

Słusznie - ale by­wają też nar­wańcy . 

Może wcześniej się sparzy­li? ;)
Cier­pli­wości, jeśli ko­bieta war­ta jest miłości, to usłyszy, jeśli nie od te­go tchórza, to tra­fi na in­ne­go, od­ważniej­sze­go. :) 

niedorozwinięci 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]