Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wypowiadają [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 13 opinii.

Os­trożni mężczyźni słowo "kocham", wy­powiadają w cudzysłowie.

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2018, 10:11

Jeżeli mężczyz­na na da­rem­no mówi kocham, to cham. 

Bożen­ka wie, w końcu jest ko­bietą z pe­nisem. :D 

wsadzić, wyjąć - męska rzecz 

Dla jed­nych za­baw­ne, dla in­nych nieodpowiedzialne. 

Dob­re :-)))) 

No­body's per­fect... kto jest bez wi­ny nie­chaj pier­wszy rzu­ci... pu­der­niczką. :P:D ha ha 
Dob­ra­noc. :)) 

i pedały 

Słusznie - ale by­wają też nar­wańcy . 

Może wcześniej się sparzy­li? ;)
Cier­pli­wości, jeśli ko­bieta war­ta jest miłości, to usłyszy, jeśli nie od te­go tchórza, to tra­fi na in­ne­go, od­ważniej­sze­go. :) 

niedorozwinięci 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]

wczoraj, 23:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]