Ostatnio tak patrzę na [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 3 opinie.

Os­tatnio tak pat­rzę na siebie i myślę so­bie - kurła, Stwórca to mu­si mieć poczu­cie hu­moru

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 października 2018, 23:17

hehehe

:) 

:)) 

he he chy­ba każdy z nas był w ta­kim mo­men­cie myśle­nia, al­bo będzie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny