Osiągnięcie upragnionego celu, gdy [...] – Ika1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ika1994 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Osiągnięcie up­ragnione­go ce­lu, gdy już nie wie­rzyłeś, że może się udać jest jak gol tra­fiony w os­tatniej se­kun­dzie meczu.

myśl
zebrała 51 fiszek • 11 lipca 2010, 14:24

Ja także się zgodzę ! :) 

:) to tak jak­by nies­podzian­ka od lo­su :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Seneka 18

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]