Ona potrafiła narysować cały [...] – yourwonderful

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yourwonderful — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ona pot­ra­fiła na­ryso­wać cały świat i być całym światem w je­go oczach.

myśl
zebrała 72 fiszki • 14 stycznia 2010, 21:33

przepiękne...
wzruszające 

Ooou Yeah! ; D 
Myśl mi sie po­doba :] 
Coś o tym jed­nak wiem : ). 

:) 

Dob­ra, załapałam, na­wet nawet. 

Prawdę mówiąc, to zbyt zmęczo­na jes­tem, żeby myśleć i zagłębiać się w co­kol­wiek.
Os­ta­tek sił za­bierają mi egza­miny próbne.

Jeszcze Cię od­wiedzę i na 'trzeźwo' prze­myślę treść Two­jej myśli ; ) 

Źle mnie zro­zumiałaś. Chodzi tu o jej zdol­ność - ona była artystką. 

Jeśli była całym światem w je­go oczach (ro­zumiem, że był on dla niej ważny, jeśli ujęte to jest w myśli) to te ry­sowa­nie nie było chy­ba potrzebne? 

Jeśli była całym światem w je­go oczach (ro­zumiem, że był on dla niej ważny, jeśli ujęte to jest w myśli) to te ry­sowa­nie nie było chy­ba potrzebne? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

angelfromhell

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]