ona jedyna wciąż przy mnie zawsze pomoże nakarmi [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 24 opinie.

ona
jedyna
wciąż przy mnie
zaw­sze pomoże
na­kar­mi gdy trzeba
zaniedbywana
wierna
aż do końca

matka

ziemia

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 maja 2018, 19:53

Nic z tych rzeczy, za ciepło na ba­wełnę. :)) 

Owi­janie w ba­wełnę dob­rze ci idzie. 

Bożen­ko, dla Ciebie połud­niowa północ. :)

Ag­nie­szko, cy­taty jeszcze nie umarły całkiem, a ja też na chwilę obecną prze­rażam śmierć swoją urodą. :D
Bar­dzo dziękuję i życzę miłego wie­czor­ku. :)) 

Zaj­rzałam z re­wizytą Yes­tem :))) Ty na­dal na okręcie Cy­taty :)
Miło spot­kac sta­rych zna­jomych gdy cza­sem się tu zaj­rzy na chwilę :)
Dziękuję i Ser­decznie poz­dra­wiam :)
A Two­ja myśl war­ta uwa­gi i zas­ta­nowienia . 

Po­ludiowy wschód czy zachód? 

Gąski... Two­ja ma­ma dała... żebyś pod­stawówkę zdała.
Góry... trochę na połud­nie, a wian­ki... skrad­li kochan­ki... :P 

Tak jes­tem ma­rysią właśnie roz­plątałam swo­jego złote­go war­koczy­ka. A gdzie mo­je gąski, mo­je góry, mo­je wianki?
Pa­mięć nie poz­wa­la mi iść za nimi. 

A kto Ci ta­kich głupot naopo­wiadał? :D Dziewi­ce są na wy­mar­ciu. :P
Po­myliłaś mnie z kimś ze swoich niefi­lozo­ficznie ukierun­ko­wanych szejków... naftowych.
Każdy ma po­dob­ne pot­rze­by. Resztę można mu wmówić, zachęcić, al­bo obudzić w nim dziką chciwość.
Człowieko­wi do szczęścia wca­le nie trze­ba aż tak dużo.
Jes­teś Ma­rysią (może wo­lisz Hankę, jeśli o Rum­cajsie mo­wa? ), Rum­cajsem, a może... NIEEE... Cy­pis­kiem? :D 

Ale z ciebie fi­lozof. Full znaczy wszys­tko co pot­rze­bujesz a każdy na in­ne pot­rze­by. Ty np. Lu­bisz dużo dziewic, mnóstwo , tlu­my, in­ny jedną sierotkę ma­rysię al­bo rum­cajsa /o zgro­zo. / 

Nicze­go mi nie brak­nie i zwyk­le ro­bię to, co chciałem.
Tak tyl­ko... Ci po­wie­działem. :D
Co in­ne­go miałem na myśli, ale pew­nie klap­ki Ci przesłoniły. Trze­ba było no­sić na no­gach. :P
To, co miało być [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]