Od złych ludzi nie [...] – granatowa.czerń

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest granatowa.czerń — zgromadziliśmy 26 opinii.

Od złych ludzi nie nau­czysz się dob­rych rzeczy.

myśl dnia z 21 kwietnia 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 kwietnia 2017, 23:31

Dzi­siej­sza myśl dnia auto­ra dnia współgra z Twoją myślą. 

Dobre.
Miłego dnia. :)) 

piecuszkiem od licznej gro­mad­ki który wal­czy o kromkę sza­cun­ku u mat­ki . nie tyl­ko wiem ale i umiem wiedzieć 

piszesz, że nie wiesz co piszesz? 

Masz rację , mnie to by się ta­ka szkoła przy­dała zde­cydo­wanie , ale od cze­go są pro­kura­torzy , zos­ta­wię im ich chle­buś nie jes­tem az tak zachłan­na , w końcu jes­tem je­dynaczką a nie piecuszkiem spod licznej gro­mad­ki która wal­czy o kromkę sza­cun­ku po­między rodzeństwem tak za­ciek­le ze az jej się mie­szają metody 

może sa­ma się wyślesz 

Ty mnie nie pro­wokuj Jad­wi­siu bo Cię wyślę w te pędy do psychoana­lity­ka , te­go od kloc­ka spod pieca , który się opiera na [...] — czytaj całość

dlacze­go chcesz ze mną dyskutować? 

dob­re py­tanie za­dałaś Jad­wi­go
bar­dzo dob­re
cho­ciaż le­piej byłoby za­pytać które z ich sied­miu jest Twoim naj­lep­szym przy­jacielem. do­dając liczy sie tyl­ko pier­wsza od­po­wiedź , czas dwie sekundy 

a ty jes­teś dob­ry czy zły? bo nie wiem cze­go się po to­bie spodziewać 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JaJo

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:44dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:24Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Może [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Moja miłość do Ciebie [...]

dzisiaj, 21:21szpiek do­dał no­wy tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

dzisiaj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

dzisiaj, 21:04M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]