Od złych ludzi nie [...] – granatowa.czerń

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest granatowa.czerń — zgromadziliśmy 26 opinii.

Od złych ludzi nie nau­czysz się dob­rych rzeczy.

myśl dnia z 21 kwietnia 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 kwietnia 2017, 23:31

Dzi­siej­sza myśl dnia auto­ra dnia współgra z Twoją myślą. 

Dobre.
Miłego dnia. :)) 

piecuszkiem od licznej gro­mad­ki który wal­czy o kromkę sza­cun­ku u mat­ki . nie tyl­ko wiem ale i umiem wiedzieć 

piszesz, że nie wiesz co piszesz? 

Masz rację , mnie to by się ta­ka szkoła przy­dała zde­cydo­wanie , ale od cze­go są pro­kura­torzy , zos­ta­wię im ich chle­buś nie jes­tem az tak zachłan­na , w końcu jes­tem je­dynaczką a nie piecuszkiem spod licznej gro­mad­ki która wal­czy o kromkę sza­cun­ku po­między rodzeństwem tak za­ciek­le ze az jej się mie­szają metody 

może sa­ma się wyślesz 

Ty mnie nie pro­wokuj Jad­wi­siu bo Cię wyślę w te pędy do psychoana­lity­ka , te­go od kloc­ka spod pieca , który się opiera na [...] — czytaj całość

dlacze­go chcesz ze mną dyskutować? 

dob­re py­tanie za­dałaś Jad­wi­go
bar­dzo dob­re
cho­ciaż le­piej byłoby za­pytać które z ich sied­miu jest Twoim naj­lep­szym przy­jacielem. do­dając liczy sie tyl­ko pier­wsza od­po­wiedź , czas dwie sekundy 

a ty jes­teś dob­ry czy zły? bo nie wiem cze­go się po to­bie spodziewać 

JaJo

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 22:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 22:20yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek, przy (nie)sprzy­jających [...]

dzisiaj, 22:18yestem sko­men­to­wał tek­st wańka pow­stańka dzień po 

dzisiaj, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st SHA­KER CLAS­SIC - PO [...]

dzisiaj, 22:12yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, to zja­wis­ko [...]

dzisiaj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st różowe świn­ki w głowie [...]

dzisiaj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st powiedz smo­gowi że nie [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, kłapie dy­mem [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st próba og­nia, wy­wołuje u [...]