... od dawna zastanawiałem [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 3 opinie.

... od daw­na zas­ta­nawiałem się dlacze­go młodzi ludzie bun­tują się... bun­tują się i wal­czą o postęp, wal­czą o swoją wol­ność... wal­czą, by w star­szym wieku "wpaść" w te sa­me kon­serwa­tyw­ne kon­we­nan­se i "ka­gańce"... może ek­spe­rymen­to­wali z własną wol­nością?... z tą fun­da­men­talną włas­nością człowieka, od której prze­ciętny człowiek sta­ra się od­da­lić... bo ludzie naj­częściej uciekają od wol­ności, jak pi­sał Erich Fromm... bar­dziej wiedzą, jak o nią wal­czyć, mniej zaś, co z nią uczy­nić...

... taaak "od­po­wie­dzial­ność za własną wol­ność trud­niej unieść, niż samą walkę o nią"...

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2017, 18:17

Nies­te­ty, a chciłabym się nie zgodzić...ech ! 

Z wiekiem zmienia się pun­kt widze­nia, zmieniają się priory­tety i zmieniają się możli­wości, a raczej ma­leje wiara w po­wodze­nie niektórych działań. Młodzi chcą wszys­tko zdo­być sa­mi i wierzą, że się uda, ale [...] — czytaj całość

Praw­dzi­we i smutne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz