... od dawna zastanawiałem [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 3 opinie.

... od daw­na zas­ta­nawiałem się dlacze­go młodzi ludzie bun­tują się... bun­tują się i wal­czą o postęp, wal­czą o swoją wol­ność... wal­czą, by w star­szym wieku "wpaść" w te sa­me kon­serwa­tyw­ne kon­we­nan­se i "ka­gańce"... może ek­spe­rymen­to­wali z własną wol­nością?... z tą fun­da­men­talną włas­nością człowieka, od której prze­ciętny człowiek sta­ra się od­da­lić... bo ludzie naj­częściej uciekają od wol­ności, jak pi­sał Erich Fromm... bar­dziej wiedzą, jak o nią wal­czyć, mniej zaś, co z nią uczy­nić...

... taaak "od­po­wie­dzial­ność za własną wol­ność trud­niej unieść, niż samą walkę o nią"...

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2017, 18:17

Nies­te­ty, a chciłabym się nie zgodzić...ech ! 

Z wiekiem zmienia się pun­kt widze­nia, zmieniają się priory­tety i zmieniają się możli­wości, a raczej ma­leje wiara w po­wodze­nie niektórych działań. Młodzi chcą wszys­tko zdo­być sa­mi i wierzą, że się uda, ale [...] — czytaj całość

Praw­dzi­we i smutne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 09:48RozaR do­dał no­wy tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 09:19cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

dzisiaj, 09:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 08:36kirke13 sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

dzisiaj, 08:16RozaR do­dał no­wy tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 07:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń