Oczy nicze­go by nie [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 27 opinii.

Oczy nicze­go by nie uj­rzały, gdy­by te­go wpierw nie poczuło ser­ce.

myśl dnia z 15 kwietnia 2017 roku
zebrała 30 fiszek • 13 kwietnia 2017, 20:05

Zaw­sze, `wpierw`, reagu­je nasz wzrok a potem......serce...... 

Ser­ce nie zna pojęcia rywalizacji. 

Czy­tam Cię, czy­tam, choć nie zaw­sze zos­ta­wiam słowa.
Za­pew­ne jak i Ty Ad­nachielu. ;) 

Cris, faj­nie, że jes­teś :)
Dzięki.

Za­pach_bzu, tak to już jest, że oczy, us­ta, uszy - można zam­knąć. Ale ser­ca nie ośle­pisz, nie ogłuszysz, nie uciszysz.
Nie jest nam posłuszne i może dla­tego jest [...] — czytaj całość

Ale cza­sem to właśnie oczy wyp­rzedzają serce.. 

Kręta ścieżka do gwiazd naszych oczu... przez ser­ce... a do ser­ca... przez żołądek. ;)
Fajne.
Poz­dra­wiam. :)) 

In­spi­rująca myśl, ład­na...poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]