Oczy nicze­go by nie [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 27 opinii.

Oczy nicze­go by nie uj­rzały, gdy­by te­go wpierw nie poczuło ser­ce.

myśl dnia z 15 kwietnia 2017 roku
zebrała 30 fiszek • 13 kwietnia 2017, 20:05

Zaw­sze, `wpierw`, reagu­je nasz wzrok a potem......serce...... 

Ser­ce nie zna pojęcia rywalizacji. 

Czy­tam Cię, czy­tam, choć nie zaw­sze zos­ta­wiam słowa.
Za­pew­ne jak i Ty Ad­nachielu. ;) 

Cris, faj­nie, że jes­teś :)
Dzięki.

Za­pach_bzu, tak to już jest, że oczy, us­ta, uszy - można zam­knąć. Ale ser­ca nie ośle­pisz, nie ogłuszysz, nie uciszysz.
Nie jest nam posłuszne i może dla­tego jest [...] — czytaj całość

Ale cza­sem to właśnie oczy wyp­rzedzają serce.. 

Kręta ścieżka do gwiazd naszych oczu... przez ser­ce... a do ser­ca... przez żołądek. ;)
Fajne.
Poz­dra­wiam. :)) 

In­spi­rująca myśl, ład­na...poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)