Oczy nicze­go by nie [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 27 opinii.

Oczy nicze­go by nie uj­rzały, gdy­by te­go wpierw nie poczuło ser­ce.

myśl dnia z 15 kwietnia 2017 roku
zebrała 28 fiszek • 13 kwietnia 2017, 20:05

Zaw­sze, `wpierw`, reagu­je nasz wzrok a potem......serce...... 

Ser­ce nie zna pojęcia rywalizacji. 

Czy­tam Cię, czy­tam, choć nie zaw­sze zos­ta­wiam słowa.
Za­pew­ne jak i Ty Ad­nachielu. ;) 

Cris, faj­nie, że jes­teś :)
Dzięki.

Za­pach_bzu, tak to już jest, że oczy, us­ta, uszy - można zam­knąć. Ale ser­ca nie ośle­pisz, nie ogłuszysz, nie uciszysz.
Nie jest nam posłuszne i może dla­tego jest [...] — czytaj całość

Ale cza­sem to właśnie oczy wyp­rzedzają serce.. 

Kręta ścieżka do gwiazd naszych oczu... przez ser­ce... a do ser­ca... przez żołądek. ;)
Fajne.
Poz­dra­wiam. :)) 

In­spi­rująca myśl, ład­na...poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]